Pěvecký sbor GAUDIUM

Velký úspěch pěveckého sboru Gaudium na celostátní přehlídce sborů v Chrudimi.
Záznam z přehlídky sborů - https://youtu.be/eQTFKL9S4Kw

Smíšený pěvecký sbor Gaudium

 

je sborem Základní umělecké školy Kladno, Moskevská. V současné době navštěvuje tento komorní, neprofesionální sbor 29 členů.

Věkové i profesní složení sboru je velmi pestré (členové jsou ve věkovém rozmezí od 18 do 65 let, vedle studentů školy, sbor navštěvují její bývalí žáci absolvující především pěvecký obor, dále pak dospělí nejrůznějších profesí - zdravotní sestry, sekretářky, učitelé, manageři apod. s potřebnými hudebními a pěveckými předpoklady a zájmem o sborový zpěv). V kmenovém repertoáru sboru Gaudia najdeme nejen skladby nejrůznějších stylů (od renesance, klasicismu, romantismu až po hudbu současných skladatelů), ale i žánrů (vedle hudby vážné jsou to skladby folklórní, jazzové, úpravy písní Jaroslava Ježka, moderní skladby Zdeňka Lukáše, anglické písně, spirituály a jiné ). Historie založení sboru sahá do r. 1957, kdy profesorka Růžena Tomášková, učitelka  bývalé LŠU v Kladně, zakládá ženský sbor. V roce 1990 se vedení sboru ujal její syn, Pavel Tomáško. Sbor se mění ve smíšený, což umožňuje obohacení ve výběru repertoáru i v celkové barevnosti zvuku sboru.
Současným sbormistrem je od r. 2007 paní Mgr. Lenka Kubínová, bývalá žákyně zakladatelky sboru profesorky R. Tomáškové, absolventka PFUK v Praze oboru Hudební výchova - sbormistrovství. Sbor pravidelně vystupuje na akcích školy, pořádá koncerty ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, v bezbariérovém komplexu ,,Meta‘‘ Kladno, kostelích města Kladna a okolí. Zúčastnil se adventních koncertů pořádaných Středočeským krajem v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, má za sebou osm zájezdů do Francie ( partnerské město Vitry sur Seine), koncertní zájezd do Brém a Meinzu.  Zúčastnil se Festivalu sborového umění v Jihlavě a festivalu Zpěvná Šumava v Kašperských Horách.

Název sboru Gaudium, což znamená v překladu radost, přesně charakterizuje vztah členů k hudbě, společnému zpívání a vzájemného setkávání.

Smíšený pěvecký sbor Gaudium přijímá do svých řad nové členy se zájmem o sborový zpěv.

Akutní zájem je především o mužské hlasy! Předpokladem je zdravý hlas, hudební a pěvecké předpoklady. Zkušenosti se sborovým či sólovým zpěvem, znalost notopisu a hra na hudební nástroj jsou vítány.

Pravidelné zkoušky: úterý 18.45 – 20.45 hod. v sále ZUŠ, Kladno Moskevská 2929.

Více informací:

Mgr. Lenka Kubínová, email: kubinova@zus2kladno.cz

Základní umělecká škola Kladno, Moskevská

Moskevská 2929, 272 04 Kladno

email : hudebka@zus2kladno.cz

web: www.zus2kladno.cz

 

Mezinárodní spolupráce

V roce 1987 byla započata hudební výměnná spolupráce mezi Základní uměleckou školou Kladno a Hudební Uměleckou Asociací ve francouzském Vitry sur Seine. Během této doby se na  celkem patnácti. hudebních výměnách podílela celá řada českých a francouzských hudebníků, kteří nejenom reprezentovali školu, své město, ale také výrazně přispěli ke sblížení mezi oběma národy v myšlence míru. Vzájemné muzicírování, výměna notového materiálu, společně strávené chvíle, to vše přispělo k navázání dlouhodobých přátelských vztahů a radosti z lidského kontaktu. Po delší odmlce byla v r. 2010 znovu obnovena spolupráce mezi oběma stranami za spoluúčasti obou Základních uměleckých škol na Kladně.  Hlavní impuls vzešel z řad nadšených členů smíšeného pěveckého sboru Gaudium naší školy pod vedením Mgr. Lenky Kubínové a jejich odhodlání samofinancování dopravy a následné reciproce. V následujících letech 2014-2015 a 2018- 2019 proběhly další velmi obohacující výměny. V poslední jmenované navštívila v období od 15. – 22.6  2018 město Vitry  sur Seine.skupina 33 zpěváků a hudebníků ze Základní umělecké školy, Kladno, Moskevská. Za finanční podpory Výměnného výboru ve Vitry a nadšeného přístupu prezidentky Hudební Umělecké asociace Yolande Blavet  byl připraven pro české účastníky pestrý a nabitý program, který byl zakončen koncertem konaným dne 19. 06. 2018 na radnici ve Vitry sur Seine  za účasti starosty města  pana Jean- Claude Kennedyho.

Ve dnech 27.4. – 2. 5. 2019 přijelo v rámci reciproce do Kladna 34 hudebníků a zpěváků. Na  koncertě konaný 30. 4. 2019 v divadle Lampion předvedli svá úspěšná vystoupení: smíšený pěvecký sbor Le Tourdion, pod vedením paní Yolande Blavet, kytarový soubor Guitar Consort  pod vedením pana Laurenta Legranda a dva sólisté. Velké poděkování náleží Magistrátu statutárního města Kladna - panu Primátorovi Ing.Danu Jiránkovi a panu Ing. Zdeňkovi Slepičkovi za pomoc, vřelé přijetí na radnici, propagaci koncertu a materiální podporu.

Další reciproce se uskuteční s velkou pravděpodobností v letech 2021 /2022.

 

Písně z CD - "Pro radost", nahraného v roce 2017


1 - Dmitry Bortniansky: Tebe poem 2:30
2 - Mary Lynn Lightfoot: Pie Jesu 2:33
3 - česká lidová, arr. Zdeněk Lukáš: Už ho vedou Martina 1:21
4 - moravská lidová, arr. Petr Řezníček: Pred muzikú 2:32
5 - česká lidová, arr. Miroslav Raichl: Šla Nanynka do zelí 2:20
6 - Osvaldo Farres, James Davis: Perhaps 2:26
7 - The Beach Boys: Barbara Ann 1:56
8 - The Beach Boys: I Get Around 2:14
9 - Jaroslav Ježek, arr. Miroslav Raichl: V domě straší duch 2:25
10 - Jaroslav Ježek, arr. Václav Pokorný: David a Goliáš 1:11
11 - John Rutter: For the Beauty ot the Earth 3:26

Aktuality:

NOVÉ FOTOGRAFIE

Nejnovější fotografie z Výročního koncertu ZUŠ již nyní ve fotogalerii a na  rajce.net

09.11.2022

Dislokace jednotlivých učitelů a tříd:

pro informaci o umístění učitelů ve třídách ve šk. r. 2022/2023 - klikněte ZDE

31.08.2022

Seznam učitelů:

pro přehled vyučovacích dnů v týdnu u jednotlivých učitelů ve šk. r. 2022/2023 - klikněte ZDE

31.08.2022

Hudební nauka (HN)

Rozvrh hodin hudební nauky na školní rok 2022/2023 je ke shlédnutí ZDE.

31.08.2022

Zpět nahoru