Učitelé

Náprstek Zdeněk 

Ředitel školy

Vyučované předměty:

Hra na akordeon, elektronické klávesy, trubku

Kontakt: reditel@zus2kladno.cz

Náprstek Martin

Zástupce ředitele školy

Vyučované předměty:

Hra na pozoun,  zobcovou flétnu, elektronické klávesy

Kontakt: zastupce@zus2kladno.cz

Tatar Ivan, DiS.

Kancelář školy

Vedoucí oddělení HN

Vyučované předměty:

Hra na violoncello, varhany, elektronické klávesy, hudební nauka

Kontakt: kancelar@zus2kladno.cz

Bucher Libor

Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon

Kontakt: bucher@zus2kladno.cz

Bucherová Eva

Korepetitorka

Vyučované předměty:

Hra na klavír

Kontakt: bucherova@zus2kladno.cz

Červená Tereza

Vedoucí kytarového oddělení

Vyučované předměty:

Hra na klasickou kytaru

Kontakt: cervena@zus2kladno.cz

Bc. Drábek Matěj

Korepetitor

Vyučované předměty:

Hra na elektronické klávesy

Hudební nauka

Kontakt: drabek@zus2kladno.cz

Drábková Jana

Vedoucí dechového oddělení

Vyučované předměty:

Hra na příčnou flétnu

Hra na zobcovou flétnu

Kontakt: drabkova@zus2kladno.cz

Drahokoupil Jaroslav

Vyučované předměty:

Hra na klasickou kytaru

Hra na elektrickou kytaru

Kontakt: drahokoupil@zus2kladno.cz

Filková Marie

Vyučované předměty:

Sólový zpěv

Kontakt: filkova@zus2kladno.cz

Gajdošová Kristýna

Vyučované předměty:

Hra na klasickou kytaru

Kontakt: gajdosova@zus2kladno.cz

Halamíková Lucie, DiS.

Korepetitorka

Vyučované předměty:

Hra na klavír

Hudební nauka

Kontakt: halamikova@zus2kladno.cz

Jaborová Renata

Vedoucí smyčcového oddělní

Vyučované předměty:

Hra na housle

Přípravná hudební výchova

Kontakt: jaborova@zus2kladno.cz

Kašparová Jaruška

Vyučované předměty:

Hra na klavír

Hra na elektronické klávesy

Kontakt: kasparova@zus2kladno.cz

Konupka Jiří

Vyučované předměty:

Hra na klasickou kytaru

Kontakt: konupka@zus2kladno.cz

Mgr. Kubínová Lenka

Vedoucí pěveckého oddělení

Vyučované předměty:

Sólový zpěv

Pěvecký sbor "Gaudium"

Kontakt: kubinova@zus2kladno.cz

Mildorfová Marta

Vedoucí klavírního oddělení

Vyučované předměty:

Hra na klavír

Kontakt: mildorfova@zus2kladno.cz

Safrtalová Jarmila

Vyučované předměty:

Hra na klavír

Kontakt: safrtalova@zus2kladno.cz

Mgr. Stromko Dita, dipl. um.

Vyučované předměty:

Sólový zpěv

Kontakt: stromko@zus2kladno.cz

Vokurka Tomáš, DiS.

Vyučované předměty:

Hra na bicí nástroje

Kontakt: vokurka@zus2kladno.cz

Šafarčíková Ivana

Vedoucí akordeonového oddělení

Vyučované předměty:

Hra na akordeon

Hra na elektronické klávesy

Kontakt: safarcikova@zus2kladno.cz

Švamberg Jan, DiS.

Vedoucí oddělení bicích nástrojů

Vyučované předměty:

Hra na bicí nástroje

Hudební nauka

Kontakt: svamberg@zus2kladno.cz

Mgr. Žáková Lenka

Vyučované předměty:

Sólový zpěv

Kontakt: youngzakova@zus2kladno.cz

V současné době na MD.

Aktuality:

Zákaz vstupu rodičů

Upozoňujeme rodiče, že je i nadále v platnosti zakáz vstupu rodičů do budov základní umělecké školy. Děkujeme za pochopení.

11.04.2021

Informace pro rodiče nových žáků:

1.  Přihlášení do Hudební nauky (povinného teoretického kolektivního předmětu).
Domluva rozvrhu hodin HN bude probíhat v pavilonu školy 1.9.2020 (u bočního vchodu z pergoly) 
od 8:00 do 13:00 hod. Další termíny:  2. - 4.9.2020 (přízemí hlavní budovy v učebně č. 3)
od 13:00 do 16:30 hod. Rozvrh hodin HN je k nahlédnutí na odkazech níže.

2. Přihlášení nových žáků a domluva rozvrhu hodin u učitelů/učitelek hlavního předmětu.
Vyučující budou přítomni ve svých třídách 1.9.2020 od 9:00 do 12:00 hod.
podle "Dislokace jednotlivých učitelů a tříd" a "Seznamu učitelů",
který je opět k nahlédnutí na odkazech níže.
Jména vyučujících jednotlivých žáků byla uvedena na emailem zaslaném předpisu k úhradě školného. Učitelé budou rodiče nových žáků také v nejbližších dnech kontaktovat.

3.  Pro vstup do hlavní budovy školy je třeba zakoupit novým žákům vratný čip.
A to u vedoucí školní jídelny ZŠ u paní R. Urbancové denně mezi 8:00 - 14:00 hod.
(tel. 312 263 526).


25.08.2020

Dislokace jednotlivých učitelů a tříd:

pro informaci o umístění učitelů ve třídách ve šk. r. 2020/2021 - klikněte ZDE

25.08.2020

Seznam učitelů:

pro přehled vyučovacích dnů v týdnu u jednotlivých učitelů ve šk. r. 2020/2021 - klikněte ZDE

25.08.2020

Zpět nahoru